Aquest blog vol ser un espai de difusió d' activitats, bibliografia, artícles, recursos i demès informacions sobre l'acompanyament terapèutic, la salut mental i la discapacitat intel·lectual, entre d'altres. Esteu convidats a participar-hi amb els vostres comentaris i suggeriments. Gràcies per la visita.
Marisa Pugès

6/11/11

3ª trobada de salut mental comunitaria i Trastorn Mental Greu: Cap a una intervenció més individualitzada . Gestor de casos - Acompanyant terapèutic-Equip de suport social comunitari

3ª Trobada de Salut Mental Comunitària i Trastorn Mental Greu: Cap a una intervenció més individualitzada . Gestor de casos - Acompanyant terapèutic- Equip de suport social comunitari


Dissabte 12 de novembre de 2011
Lloc: iPsi, centre d'atenció, docència i investigació en salut mental, Ronda General Mitre 203 bis, 1r 1a


Aforament limitat, cal reserva prèvia trucant al 93.417.96.96 o bé al correu electrònic: centreipsi@comb.cat


Horari de secretaria: 10:00 a 14:00 i 15:00 a 19:00 horesBenvolguts col·legues,

ens plau informar-vos de què el proper dissabte dia 12 de novembre de 2011 presentem la 3ª Trobada de Salut Mental Comunitària i Trastorn Mental Greu.

Aquesta trobada s’organitza en el marc del VI Congrés Internacional d’Acompanyament Terapèutic “El Acompañamiento Terapéutico transitando espacios públicos y privados”  que es realitzarà a Buenos Aires els dies 10,11 i 12 de novembre de 2011.

Fa ja més de 10 anys que coexisteixen als nostres serveis d’atenció a la Salut Mental, tant públics com privats, recursos que s’orienten cap a una atenció més centrada en l’individu que pateix un trastorn mental greu, i que s’encaminen cap a la comunitat, allà on l’individu interacciona amb la seva realitat quotidiana, allà on apareixen els seus conflictes i dificultats. Entre ells comptem amb el programa PSI,  amb l’equip de suport social comunitari i  amb l’Acompanyament Terapèutic.
En aquesta ocasió volem presentar els tres recursos, centrant-nos en les seves similituds i diferències teòriques, tècniques i culturals, per raó del territori d’implementació, amb un objectiu: fer palesa la seva idoneïtat i utilitat re-habilitadora en la majoria dels casos.

Per això comptem amb la participació de:

Octavio Finol, Psicólogo EASC de Fuenlabrada, Madrid (Fundación Manantial) Red Pública de atención social a personals con trastorno mental grave de la Consejeria de Asuntos Sociales de la Comunidad  de Madrid. Acompañante terapéutico

Georgina Prats Ghiringhelli; Psicopedagoga i mestre d' educació especial. Acompanyant terepèutica del Gabinet Dra. Viloca   

Marisa Pugès , Psicòloga Especialista en psicologia clínica- Psicoanalista, Equip Acompanyament terapèutic comunitari, membre de l’equip professional d’iPsi.

Consuelo Rodríguez Medina, Psicòloga-Gestora de casos en salut mental. Membre de l’equip del PSI Zona Baix Llobregat-sud (Gavà-Castelldefels) (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)                                                                                                         

Llúcia Viloca Psiquiatra, psicoanalista (SEP-IPA) Gabinet Dra Viloca i Centre Carrilet.   


Organitza: 


Acompanyament terapèutic comunitari amb el suport d’AATRA (Associació d’acompanyants terapèutics de la república argentina)  amb la col·laboració d’iPsi centre d’atenció docència i investigació en salut mental .


L’acte es celebrarà dissabte  12 de novembre de 2011 de 15:00 a 20:00 horas.

Inscripció: 30 €

Aforament limitat, cal reserva prèvia trucant al 93.417.96.96 o bé al correu electrònic: centreipsi@comb.cat

Lloc: iPsi, centre d'atenció, docpencia i investigació en salut mental, Ronda General Mitre 203 bis, 1r 1a

Horari de secretaria: 10:00 a 14:00 i 15:00 a 19:00 hores
PROGRAMA


15:00-15:15  Arribada

15:15- 16:15 Exposicions teòriques:

El Pla de Serveis Individualitzats (PSI) per a les persones amb un Trastorn Mental Greu “Perquè anem més enllà de la malaltia”. Consuelo Rodríguez.

 El Pla de Serveis Individualitzat (PSI) sorgeix de la necessitat d’oferir una atenció adequada a un grup de persones amb trastorns mentals greus i a les seves famílies als que la xarxa de Salut Mental Comunitària no els dóna respostes adients als seus problemes. El PSI te com a objectiu primordial adaptar els serveis sanitaris i socials a les necessitats concretes de cada usuari tant a prop com sigui possible del seu medi natural, per a consolidar la continuïtat assistencial, així com establir-lo en el seu propi procés de recuperació.L’activitat del PSI està marcada, entre d’altres factors pel protagonisme de la persona, per l’acompanyament i per la implicació activa d’aquesta en el seu procés de recuperació, és a dir, per l’empoderament de la persona.Aquest procés, lluny de partir dels aspectes deficitaris i mancances, tot i així, tenint-los en compte, i actuant sobre ells, està basat en les actuacions, per part del sistema assistencial i de l’usuari, d’aquelles característiques conservades, potencialitats i fortaleses de la persona.

Equip de suport social comunitari. Octavio Finol En primer lugar describiremos el diseño y actuación de los Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC) y sus objetivos dentro de la Red Pública de atención social a personas con enfermeda mental grave y duradera de la  Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid,  así como el trabajo multidisciplinario realizado por los profesionales que lo constituyen. En segundo lugar abordaremos la forma de gestión de estos equipos y la labor de Fundación Manantial , una fundación creada por asociaciones de familiares de personas con enfermedad mental, que a través de su  organización, han logrado formar parte de los planes de intervención social destinados a este colectivo. La filosofía que sustenta la intervención a las personas con enfermedad mental se basa en que éstas sean partícipes de las interacciones y adquieran cierta independencia que los justifique como personas sociales. Esta posibilidad pasa por formar parte de una red social establecida a través de vínculos, de relaciones de referencia, que marcan las pautas a seguir y los comportamientos acordes a las normas sociales. Del mismo modo estos vínculos deben  proveer estrategias que permitan sostener la angustia que generan las circunstancias vitales. La capacidad de los equipos de apoyo social comunitario debe basarse en la estrechez del vínculo, de una relación cercanamente afectiva, que  provee un marco, un sostén, capaz de gatillar una tendencia hacia la madurez personal, un vínculo caracterizado por una interacción en su contexto, en su cotidianidad, en su hogar, fuera de las barreras que impone la institución.Es aquí donde el conocimiento acumulado por el acompañamiento terapéutico nos permite un acercamiento que va mas allá de lo asistencial, que apuesta por la autodeterminación y la motivación por asumir la responsabilidad de pasar de un  estado de dependencia a un estado de independencia, que en definitiva fundamenta las bases sobre las que se estructura la madurez  personal.   Acompanyament terapèutic. Línies teòriques i estratègies d’intervenció. Marisa Pugès

L'at és un agent de salut mental ensinistrat per a donar suport i contenció a persones que pateixen un trastorn mental greu i a les seves famílies, en aquelles situacions en les que la seva conflictiva desborda els límits del tractament psicoterapèutic i/o psiquiàtric i es fa necessària una altra modalitat d'intervenció, complementaria, que contempli una major presència en la vida quotidiana, en un nivell vivencial, no interpretatiu, tenint en compte les potencialitats terapèutiques de les activitats i vivències pròpies de cada subjecte.
L'at es planteja doncs com una estratègia d'intervenció que afavoreix una atenció
individualitzada i promou la no exclusió, per raó del seu àmbit d'actuació a mig camí entre allò terapèutic i allò social.

16:15-17:00 Debat

17:00-17:20 Pausa-café

17:30- 19:00 Taller de clínica

Acompañamiento terapéutico de un chico con Trastorno del espectro autista. Llúcia Viloca i Georgina Prats

Este trabajo es el relato del acompañamiento terapéutico de un chico desde los 16 años hasta la actualidad (27). Tiene un Trastorno del Espectro Autista con características del Síndrome de Asperger. La modalidad de acompañamiento ha ido cambiando según las necesidades y según su momento evolutivo. A los 16 años se empezó con él un acompañamiento  con el objetivo principal de aportarle estrategias para ser autónomo por la ciudad, darle modelos con la finalidad de poder afrontar les diferentes situaciones sociales, reforzar la confianza en si mismo y poder autoregular determinados comportamientos (fijaciones, pasividad, actitudes inapropiadas…). Este tipo de acompañamiento duró 2 años, se finalizó al lograr los objetivos propuestos. Después de un año, a los 19,  la familia hizo la demanda de iniciar un acompañamiento terapéutico  debido a cambios familiares y al deseo de la incorporación al mundo laboral. Se realizó desde el Gabinete Psicopedagógico a razón de una sesión semanal y continua en la actualidad.

Acompanyament terapèutic “acabable o inacabable” Marisa Pugès

A partir d’un cas d’acompanyament terapèutic de llarga durada es planteja la qüestió del temps d’intervenció. És posible, en alguns casos, pensar en la finalització? Abordarem algunes qüestions ètiques i tècniques al voltant d’aquest tema.

Vinyetes clíniques des de la intervenció del PSI. Consuelo Rodríguez

19:00-19:45 Debat

20:00 Cloenda 
_______________________________________________________________________
Trastorno Mental Grave: Hacia una intervención más individualizada. Gestor de casos - Acompañante terapéutico-Equipo de apoyo social comunitario

Apreciados colegas,

Nos place informarles de que el próximo día 12 de Noviembre de 2011 presentamos el 3er Encuentro de Salud Mental Comunitaria y Trastorno Mental Grave.

Este encuentro se organiza en el marco del VI Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico “El Acompañamiento terapéutico transitando espacios públicos y privados”que tendrá lugar en Buenos Aires los días 10,11 y 12 de Noviembre de 2011.

Hace ya más de 10 años que coexisten en nuestros servicios de atención a la Salud Mental, tanto públicos como privados, recursos que se orientan hacia una atención más centrada en el individuo que padece un trastorno mental grave, y que se encaminan hacia la comunidad, allí donde el individuo interacciona con su realidad cotidiana, allí donde aparecen sus conflictos y dificultades. Entre ellos contamos con el programa PSI, con el Acompañamiento Terapéutico y el Equipo de Apoyo Social Comunitario.
En esta ocasión queremos presentar los tres recursos, centrándonos en sus similitudes y diferencias teóricas, técnicas y culturales, por razón del territorio en el que se implementan, con un objetivo: Señalar su idoneidad y utilidad re-habilitadora en la mayoría de los casos.

Para ello contamos con la participación de:

Octavio Finol, Psicólogo EASC de Fuenlabrada, Madrid (Fundación Manantial) Red Pública de atención social a personals con trastorno mental grave de la Consejeria de Asuntos Sociales de la Comunidad  de Madrid. Acompañante terapéutico

Georgina Prats Ghiringhelli; Psicopedagoga i mestre d' educació especial. Acompanyant terepèutica del Gabinet Dra. Viloca   

Marisa Pugès , Psicòloga Especialista en psicologia clínica- Psicoanalista, Equip Acompanyament terapèutic comunitari, membre de l’equip professional d’iPsi.

Consuelo Rodríguez Medina, Psicòloga-Gestora de casos en salut mental. Membre de l’equip del PSI Zona Baix Llobregat-sud (Gavà-Castelldefels) (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)     
              
Llúcia Viloca Psiquiatra, psicoanalista (SEP-IPA) Gabinet Dra Viloca i Centre Carrilet.   
Organiza: 

Acompanyament terapèutic comunitari con el apoyo de AATRA (Asociación de acompañantes terapéuticos de la República Argentina)  con la colaboración de iPsi centre d’atenció docència i investigació en salut mental.


El acto se celebrará el Sábado  12 de Noviembre de 2011 de 15:00 a 20:00 horas.

Inscripción: 30 €

Aforo limitado, es necesaria la reserva previa llamando al 93.417.96.96 o bie en el correo electrónico: centreipsi@comb.cat

Lugar: Ronda General Mitre 203 bis, 1r 1ª

Horario de secretaria: 10:00 a 14:00 i 15:00 a 19:00 horas 
PROGRAMA


15:00-15:15  LLegada

15:15- 16:15 Exposiciones teóricas:

El Plan de Servicios Individualitzados (PSI) para las personas con un Trastorno Mental Grave “Porque vamos más allá de la enfermedad”. Consuelo Rodríguez.

El Plan de Servicios Individualizado (PSI) surge de la necesidad de ofrecer una atención adecuada a un grupo de personas con trastornos mentales graves a los que la red asistencial de salud mental y comunitaria no da respuestas adecuadas a sus problemas. El PSI pretende adaptar los servicios sanitarios y sociales a las necesidades concretas de cada persona tan cerca como sea posible de su ambiente y entorno natural para consolidar la continuidad asistencial. La actividad del PSI está marcada, entre otros factores, por el protagonismo de la persona atendida, por el acompañamiento, y por la implicación activa de ésta en su proceso de recuperación, es decir, por el empoderamiento de la persona. Este proceso, lejos de partir de los aspectos deficitarios, aún teniéndolos en cuenta, y actuando sobre ellos, está basado en el consenso de las actuaciones y en la utilización, por parte de la persona y del sistema asistencial, de aquellas características conservadas o fortalezas y de las potencialidades de la persona.

Equipo de apoyo  social comunitario. Octavio Finol i Sara Toledano


En primer lugar describiremos el diseño y actuación de los Equipos de Apoyo Social Comunitario (EASC) y sus objetivos dentro de la Red Pública de atención social a personas con enfermeda mental grave y duradera de la  Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid,  así como el trabajo multidisciplinario realizado por los profesionales que lo constituyen. En segundo lugar abordaremos la forma de gestión de estos equipos y la labor de Fundación Manantial , una fundación creada por asociaciones de familiares de personas con enfermedad mental, que a través de su  organización, han logrado formar parte de los planes de intervención social destinados a este colectivo. La filosofía que sustenta la intervención a las personas con enfermedad mental se basa en que éstas sean partícipes de las interacciones y adquieran cierta independencia que los justifique como personas sociales. Esta posibilidad pasa por formar parte de una red social establecida a través de vínculos, de relaciones de referencia, que marcan las pautas a seguir y los comportamientos acordes a las normas sociales. Del mismo modo estos vínculos deben  proveer estrategias que permitan sostener la angustia que generan las circunstancias vitales. La capacidad de los equipos de apoyo social comunitario debe basarse en la estrechez del vínculo, de una relación cercanamente afectiva, que  provee un marco, un sostén, capaz de gatillar una tendencia hacia la madurez personal, un vínculo caracterizado por una interacción en su contexto, en su cotidianidad, en su hogar, fuera de las barreras que impone la institución. Es aquí donde el conocimiento acumulado por el acompañamiento terapéutico nos permite un acercamiento que va mas allá de lo asistencial, que apuesta por la autodeterminación y la motivación por asumir la responsabilidad de pasar de un  estado de dependencia a un estado de independencia, que en definitiva fundamenta las bases sobre las que se estructura la madurez  personal.   

Acompañamiento terapéutico. Líneas teóricas y estrategias de intervención. Marisa Pugès

El at es un agente de salud mental adiestrado para ofrecer apoyo y contención a personas que padecen un trastorno mental grave y a sus familias, en aquellas situaciones en las que su conflictiva desborda los límites del tratamiento psicoterapéutico y/o psiquiátrico y se hace necesaria otra modalidad de intervención, complementaria, que contemple una mayor presencia en la vida cotidiana, en un nivel vivencial, no interpretativo, teniendo en cuenta las potencialidades terapéuticas de las actividades y vivencias propias de cada sujeto.
El at se plantea entonces, como una estrategia de intervención que favorece una atención individualizada y la no exclusión, por razón de  su ámbito de actuación a medio camino entre lo terapéutico y lo social.

16:15-17:00 Debate

17:00-17:20 Pausa-café


17:30- 19:00 Taller de clínica

Presenta: Marisa Pugès

Acompañamiento terapéutico de un chico con Trastorno del espectro autista. Llúcia Viloca i Georgina Prats

Este trabajo es el relato del acompañamiento terapéutico de un chico desde los 16 años hasta la actualidad (27). Tiene un Trastorno del Espectro Autista con características del Síndrome de Asperger. La modalidad de acompañamiento ha ido cambiando según las necesidades y según su momento evolutivo. A los 16 años se empezó con él un acompañamiento  con el objetivo principal de aportarle estrategias para ser autónomo por la ciudad, darle modelos con la finalidad de poder frontar les diferentes situaciones sociales, reforzar la confianza en si mismo y poder autoregular determinados comportamientos (fijaciones, pasividad, actitudes inapropiadas…). Este tipo de acompañamiento duró 2 años, se finalizó al lograr los objetivos propuestos. Después de un año, a los 19,  la familia hizo la demanda de iniciar un acompañamiento terapéutico  debido a cambios familiares y al deseo de la incorporación al mundo laboral. Se realizó desde el Gabinete Psicopedagógico a razón de una sesión semanal y continua en la actualidad.

Acompañamiento terapéutico “terminable o interminable”  Marisa Pugès

A partir de un caso de acompañaamiento terapéutico de larga duración se planea la cuestión del tiempo de intervención del at. Es posible, en algunos casos, pensar en la finalización? Abordaremos algunas cuestiones éticas y técnicas alrededor de este tema.

Viñetas clínicas desde la intervención del PSI. Consuelo Rodríguez

19:0019:45 Discusió clínica

20:00  Cierre

Cap comentari:

Publica un comentari

Els vostres comentaris i suggeriments ens interessen.